แคตตาล็อกประตูเหล็กเก็บเสียง

sound-catalog-cover
แคตตาล็อก

GRAND METAL STEEL

"ใช้แทนประตูไม้ได้ ด้วยคุณสมบัติที่ล้ำค่ากว่า" ใช้สำหรับ ห้องที่ต้องการเก็บเสียง จากภายในห้องออกนอกห้อง พร้อมทั้งกันเสียงจากภายนอกเข้ามาในห้องได้และสามารถกันความร้อนของอากาศได้ดีอีกด้วย เช่น ห้องพัก ห้องซ้อมดนตรี ห้องทดสอบ ห้องเครื่องจักร เป็นต้น "หมดกังวลเรื่องปลวก แมลง"

Scroll to Top